You are here:  / Wpisy / Upadłość konsumenta

Upadłość konsumenta

Co daje upadłość konsumencka? Dowiedz się więcej
Jak wyjść z długów? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna. Od kilkunastu lat istnieje w Polsce możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Co daje upadłość konsumencka? Jak rozpocząć procedurę ogłaszania upadłości? W tym artykule rozwiewamy wszystkie wątpliwości.

Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to rozwiązanie dostępne wyłącznie dla osób fizycznych. Można je wprowadzić w życie w sytuacji, kiedy osoba fizyczna ma problemy finansowe, które doprowadziły do sytuacji niewypłacalności. Ważnym zastrzeżeniem jest to, że niewypłacalność powinna być niezawiniona przez osobę składającą wniosek o upadłość.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumenta jest decyzją, która podejmowana jest przez sąd podczas postępowania. Przychylenie się do wniosku o ogłoszenie upadłości nie oznacza automatycznie zwolnienia z obowiązku uregulowania zobowiązań wobec wierzycieli. Sąd może wskazać plan, według którego zostanie przeprowadzone oddłużenie wnioskodawcy. Częścią tego planu jest zazwyczaj zlicytowanie wybranych składników majątku osoby ogłaszającej upadłość konsumencką.