You are here:  / Artykuły / Nowości / Porady / Teksty / Wpisy / Upadłość konsumencka Kraków

Upadłość konsumencka Kraków

Etapy postępowania w upadłości konsumenckiej
W dużych miastach, jak chociażby Kraków upadłość konsumencka nie jest żadną nowością. Jak się okazuje, wiele osób korzysta z tej formy oddłużenia, odmieniając tym samym swoje życie. Warto więc bliżej przyjrzeć się tej właśnie procedurze. I warto też wiedzieć, że przejść przez nią pomoże dobry prawnik. On wie, jak przebiega upadłość konsumencka Kraków – tu natomiast znaleźć można go bez problemu.
Pierwszym etapem całej procedury jest sporządzenie oraz złożenie wniosku. Przedkłada się go w wydziale gospodarczym właściwego sądu. Kolejny etap to postępowanie upadłościowe. Toczy się ono przed właściwym sędzią oraz syndykiem, na którym spoczywa obowiązek ustalenia realnej wysokości zadłużenia. Ostatnim etapem jest tak zwane oddłużenie, które może przybrać dwojaką formę. Po pierwsze może myć to całkowite umorzenie wierzytelności, co oczywiście jest najbardziej pożądane. Czasem jednak sąd podejmuje decyzję o stworzeniu planu spłaty zobowiązań, który jest oczywiście dostosowany do możliwości dłużnika. Co ważne, ogłoszenie upadłości wstrzymuje wszystkie dotychczasowe egzekucje komornicze, które zwyczajnie umarza.